Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

22.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Matematický klokan 2019

22.03.2019

1. stupeň - podle pokynů TU

2. stupeň  - pro přihlášené žáky podle soupisky (8:45 - 10:00)

Divadelní představení Přírodního gymnázia - Petr Ginz: Cesta do pravěku

22.03.2019

10:30 - 13:35

Salesiánské divadlo

8.AB