Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

29.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 3.A

29.03.2019

8:00 - 11:40

Salesiánské středisko Kobylisy

3.A

Postní duchovní obnova 7.B

29.03.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.B

Spaní ve škole (PÁ a SO)

29.03.2019

17:00 - 10:00

učebny D, M, TV areál

6.AB