Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

01.04.2019

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova 2.A

01.04.2019

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

2.A

Divadelní představení Na zdi a za zdí (v rámci prevence - Vl. Vácha)

01.04.2019

8:00 - 10:45

Divadlo Mana Vršovice

6.AB, 7.AB