Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova 3.B

04.04.2019

9:00 - 12:00

fara u sv. Ludmily

3.B

Rada starostů

04.04.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Třídní schůzky 5.B

04.04.2019

16:30

učebna 5.B

5.B

Rada rodičů

04.04.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Největší noc

04.04.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily