Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

05.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 4.B

05.04.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Ročníkový test ČJ

05.04.2019

9.AB