Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

08.04.2019

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova 2.B

08.04.2019

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

2.B

Postní duchovní obnova 4.A

08.04.2019

9:15 - 12:40

fara u sv. Ludmily

4.A

Obvodní kolo anglické olympiády

08.04.2019

8:30 - 13:00

DDM Praha 2

6.A, 7.A

účastní se Anna Monestier (6.A), Amálie Kellerová (7.A)

Divadelní představení Zahrada

08.04.2019

9:40 - 11:40

Divadlo Na Prádle

3.B, 5.B