Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

09.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova 1.AB

09.04.2019

9:00 - 12:00

sál kláštera sester

1.AB

Čtenářská dílna

09.04.2019

8:45 - 11:00

MK

3.B

Nahlížení do spisu (zápis do 1. ročníku)

09.04.2019

12:00 - 16:00

ředitelna

Jarní školní bazar - příprava

09.04.2019

14:00 - 18:00

kuchyňka, vestibul