Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

10.04.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

4.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

10.04.2019

8:00 - 8:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

10.04.2019

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Obvodní kolo biologické olympiády (6. a 7. ročník)

10.04.2019

8:00 - 16:00

učebna Ch

Slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů

10.04.2019

17:00 - 19:00

Brožíkův sál Staroměstské radnice

9.B

Jarní školní bazar

10.04.2019

7:45 - 15:00

vestibul, kuchyňka

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Největší noc

10.04.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha