Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Jarní školní bazar

11.04.2019

7:45 - 19:00

kuchyňka. vestibul

Tajuplná řeč vody - Mindfulness pro děti

11.04.2019

8:00 - 9:40

učebna 3.A

3.A

Návštěva Městské knihovny

11.04.2019

8:30 - 10:30

Městská knihovna

1.A

Návštěva Městské knihovny

11.04.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

Nahlížení do spisu (zápis do 1. ročníku)

11.04.2019

12:00 - 16:00

ředitelna

Autorské čtení Transsibiřská odysea

11.04.2019

15:00 - 16:00

Třídní schůzky

11.04.2019

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

od 18 hodin informace jednotlivých vyučujících ve třídě (dle domluvy s TU)

ve vestibulu nábor dívek do skautského oddílu (E. Jurčeková)