Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

12.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 8.B

12.04.2019

8:00 - 12:40

fara u sv. Vojtěcha

8.B

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

12.04.2019

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Výprava na Nový Hrádek

12.04.2019

8:00 - 13:35

Kunratický les

7.AB

Akce Ukliďme Česko - Sběr odpadků v nivě Rokytky

12.04.2019

15:00 - 18:30

Dolní Počernice a Kyje

sraz ve 14:10 před školou nebo ve 14:30 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd ve 14:44)

s sebou oblečení do terénu a rukavice