Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

15.04.2019

8:00 - 8:05

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

15.04.2019

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni - nemají výuku.

Setkání pedagogického sboru se sestrou Moekti OSU - beseda o voršilském školství

15.04.2019

14:30 - 16:00

učebna Ch