Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

16.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

7.AB

Obvodní kolo biologické olympiády (8. a 9. ročník)

16.04.2019

8:00 - 16:00

učebna Ch

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 5. a 7. ročníku

16.04.2019

5.AB, 7.AB

Žáci, kteří konají přijímací zkoušky, jsou uvolněni z vyučování.