Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

24.04.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Úrovňové testy NJ

24.04.2019

8:00 - 8:45

učebna NJ

9.AB (NJ1)

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup

24.04.2019

hřiště Na Františku

2. a 3. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

24.04.2019

8:00 - 8:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

24.04.2019

8:55 - 9:40

učebna 2.A

2.A

Adorace s přímluvnou modlitbou

24.04.2019

19:00 - 20:30

kostel sv. Voršily

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč se zpovídat?

24.04.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha