Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

26.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Exkurze v rámci projektu Práce mých rodičů

26.04.2019

8:00 - 11:40

VŠZ Suchdol

5.B

Duchovní obnova 4.B

26.04.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Úrovňové testy NJ

26.04.2019

11:55 - 12:40

učebna NJ

9.AB (NJ2)

Spaní ve škole (PÁ a SO)

26.04.2019

17:00

učebna 7.B

7.B