Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Rada starostů

02.05.2019

8:00 - 8:45

knihovna

2. až 9. roč.

Rada rodičů

02.05.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Neomylnost? To snad ne!

02.05.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily