Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

24.05.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Preventivní program 5.B

24.05.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Ročníkové testy M

24.05.2019

7.AB

Noc kostelů

24.05.2019

kostel sv. Voršily

18:00 - 19:00 vystoupení žáků ZŠ sv. Voršily v Praze

19:30 - 20:00 koncert Hudební perly baroka - smyčcové Duo ECO

program na www.nockostelu.cz