Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

29.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Obvodní kolo turnaje v přehazované (dívky 6. a 7. ročník)

29.05.2019

7:00 - 11:40

TV

Ročníkové testy M (5. ročník)

29.05.2019

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

29.05.2019

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40 (učitel může zkrátit hodinu o 10 minut kvůli obědu)

Profitesty - konzultace pro rodiče (Ing. Mácová)

29.05.2019

kuch

8.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsem dospělý

29.05.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha