Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo turnaje v přehazované (chlapci 6. a 7. ročník)

30.05.2019

7:00 - 11:40

TV

6.AB, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Pasování na čtenáře

30.05.2019

8:00 - 10:00

Městská knihovna

1.A

Pasování na čtenáře

30.05.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

DELF Prim A1

30.05.2019

8:30 - 12:00

FI Štěpánská, P1

5.AB (FJ)

účastní se 14 žáků podle seznamu

Sportovní den

30.05.2019

8:00 - 11:40

Letná

2.B

Duchovně poznávací pobyt pro učitele (ČT až NE)

30.05.2019

Kostelní Vydří

odjezd ve ČT odpoledne podle pokynů řidičů