Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro třetí třídy

05.06.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

3.AB

Úrovňové testy NJ (5.AB)

05.06.2019

5.AB

Ročníkový test ČJ (7. ročník)

05.06.2019

7.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsem dospělý

05.06.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha