Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Rada starostů

06.06.2019

8:00 - 8:45

knihovna

2. - 9. roč.

Návštěva sester voršilek ze zahraničí - prohlídka školy

06.06.2019

10:00 - 12:00

Informativní schůzka k zájezdu do Švýcarska

06.06.2019

9:40 - 10:00

TV

7. - 9. roč.

Zkrácené vyučování a výdej obědu ve ŠJ do 13:30 z důvodu přerušení dodávky el. energie ve školní jídelně a družině

06.06.2019

ŠJ, ŠD

1. a 2. stupeň

vyučování na 1. stupni do 11:40

vyučování na 2. stupni do 12:40

výdej obědů ve ŠJ do 13:30

odpolední provoz ŠD přemístěn do školy (kmenových učeben 1.AB, 2.AB, 3.AB)

Rada rodičů

06.06.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Hrdina nebo kolaborant

06.06.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily