Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

07.06.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Škola v přírodě 7. 6. - 16. 6.

07.06.2019

13:00 odjezd Roztyly

Živogošče, Chorvatsko

5.AB

Vystoupení žáků 9.A pro sestry voršilky ze zahraničí

07.06.2019

13:00

9.A

Školní jídelna mimo provoz z důvodu přerušení dodávky el. energie

07.06.2019

Provoz školní družiny přemístěn do školy z důvodu přerušení dodávky el. energie

07.06.2019

kmenové učebny

1.AB, 2.AB, 3.AB

Děti ŠD zůstávají po vyučování v kmenových učebnách.

Rodiče vyzvedávají své děti v učebnách.