Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Program "Pižďuchové" v Knihovně Václava Havla

18.06.2019

9:00 - 10:30

Ostrovní, P1

3.A

Duchovní obnova pro děti připravující se na první sv. přijímání a přijetí svátosti smíření

18.06.2019

15:00 - 19:00

fara u sv. Vojtěcha

1. stupeň