Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Závěrečná mše pro celý první stupeň

27.06.2019

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Snídaně v trávě

27.06.2019

8:00 - 12:00

Stromovka

6.AB

Cyklistická botanicko-geologická exkurze

27.06.2019

8:00 - 16:00

Beroun-Praha

9.AB

sraz na Hl.nádraží, vybavení dle pokynů

Vycházka na Petřín - hry v přírodě

27.06.2019

9:00 - 11:40

Petřín

8.B