Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Vyučování pod vedením TU

03.09.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1. AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení provozu školní jídelny

03.09.2019

11:00 - 13:00

Zahájení činnosti školního klubu

03.09.2019

12:00 - 16:00

hřiště, knihovna