Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Výuka podle rozvrhu

05.09.2019

1. a 2. stupeň

Třídní schůzky

05.09.2019

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR v 16:35 a 17:35

představení vyučujících ve třídách - koncepce výuky předmětu, požadavky a pravidla hodnocení

volba zástupců tříd do RR