Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

10.09.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program Hudbou k sobě (Ondřej Tichý)

10.09.2019

8:55 - 9:40

učebna 1.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program Hudbou k sobě (Ondřej Tichý)

10.09.2019

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Přírodovědná vycházka (Vít Zeman)

10.09.2019

8:00 - 13:50

přírodní zákoutí Prahy

5.B