Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

24.09.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

24.09.2019

8:55 - 9:40

učebna 3.B

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

24.09.2019

10:00 - 10:45

učebna 3.B

4.A

Tangramiáda 2019

24.09.2019

8:55 - 9:40

učebna M

5.AB, 6.AB

účastní se žáci podle soupisky

Tangramiáda 2019

24.09.2019

12:50 - 13:35

učebna M

7.AB, 8.AB

účastní se žáci podle soupisky

soutěžící ze 7.B jsou uvolněni na oběd z části 7. vyuč. hodiny

Školská rada

24.09.2019

16:00 - 18:00

knihovna