Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

30.09.2019

8:00 - 8:05

1. a 2. stupeň

Ukončen letní režim nepřezouvání

30.09.2019

2. stupeň

Všichni žáci jsou povinni se řádně přezouvat (viz bod 2.3.5 školního řádu).

Prezentace SOŠ gastronomické a hotelové

30.09.2019

 

učebna Ch

9.AB

během hodin Ch