Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

08.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo v minifotbalu (chlapci)

08.10.2019

8:00 - 14:00

hřiště Na Františku

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Exkurze Renesanční a barokní Praha

08.10.2019

8:00 - 13:00

Belveder, chrám sv. Mikuláše

5.B