Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

09.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

odchod ze školy v 7:50

Obvodní kolo v minifotbalu (chlapci)

09.10.2019

8:00 - 14:00

hřiště Na Františku

8. a 9. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Hovory o víře s. P. Benediktem na téma Jaký Bůh není

09.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha