Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

02.12.2019

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců (1. stupeň)

02.12.2019

8:05 a 8:15

1. a 2. patro

1. stupeň

8:05 třídy na 2. patře

8:15 třídy na 1. patře

Obvodní kolo ve florbale (chlapci)

02.12.2019

7:00 - 15:00

Hamr Braník

7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Duchovní obnova třídy 9.A

02.12.2019

9:00 - 13:00

fara u sv. Vojtěcha

9.A

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

02.12.2019

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

02.12.2019

10:55 - 13:35

učebna 6.B

6.A