Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB) a žehnání adventních věnců

03.12.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Pedagogická praxe PedF UK - prvopočáteční čtení a psaní (dr. Ronková)

03.12.2019

8:00 - 8:45

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Duchovní obnova třídy 3.B

03.12.2019

8:00 - 12:40

klášter františkánů

3.B

vede P. Bonaventura

Profitesty pro páté třídy (Ing. Mácová, KPPP)

03.12.2019

5.AB