Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

04.12.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

5.AB

Obvodní kolo ve florbale (chlapci)

04.12.2019

7:00 - 15:00

Hamr Braník

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Duchovní obnova třídy 6.B

04.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

04.12.2019

8:00 - 10:45

učebna 7.B

7.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

04.12.2019

10:55 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

04.12.2019

8:55, 10:00, 10:55

učebny 3.A, 5.B

3.A, 5.AB

2. vyuč. hodina třída 3.A

3. vyzč. hodina třída 5.B

4. vyuč. hodina třída 5.A

Předávání diplomů DELF A1

04.12.2019

9:30 - 12:30

IFP, Štěpánská

6.AB (FJ1)

Duchovní obnova pro všechny učitele

04.12.2019

14:30 - 17:00

sál kláštera

obnovu téma Víra, naděje a láska vede P. Benedikt Hudema

14:30 zahájení v sále kláštera (vstup přes endokrinologii z Národní třídy), I. promluva

15:30 II. promluva

16:15 III. promluva

během duchovní obnovy příležitost ke Svátosti síření a duchovnímu rozhovoru, bude přítomen P. ThDr. Ondřej Pánek

zajištěno drobné občerstvení

17:00 mše sv. v kostele sv. Voršily - celebruje P. Ondřej Pánek

Rada rodičů

04.12.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Oheň vzplanul

04.12.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha