Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní mše s rorátními zpěvy

05.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Prosíme s sebou lucernu nebo svíčku v obalu.

Školní kolo olympiády z českého jazyka

05.12.2019

11:55 - 13:35

učebna 7.B

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci podle soupisky ve sborovně