Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní mše s rorátními zpěvy

06.12.2019

7:10 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova třídy 8.B

06.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

Duchovní obnova třídy 2.A

06.12.2019

8:00 - 11:40

sál kláštera

2.A

vede pí Suchlová

Vánoční dílna s rodiči

06.12.2019

8:00 - 11:40

učebna 1.B

1.B

Beseda s panem Mikulášem Vymětalem na téma Jižní Korea - svoboda a demokracie

06.12.2019

8:00 - 10:00

učebna 5.B

5.B

Spaní ve škole (PÁ a SO)

06.12.2019

17:00 - 9:00

3. a 4. patro, TV areál

9.AB