Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Druhá adventní neděle

08.12.2019

Duchovní bnova pro rodiče a přátele školy

08.12.2019

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha

vede P. ThDr. Pavel Frýdlantský

zahájení v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha

hlídání dětí zajištěno

s sebou Bibli, příp. něco malého k občerstvení