Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

11.12.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Depistáž (KPPP - ing. Mácová)

11.12.2019

8:00

učebny 2.A, 2.B

2.AB

Vánoční dílna s rodiči

11.12.2019

učebna 3.A

3.A

Školní kolo olympiády NJ

11.12.2019

10:55 - 12:40

učebna NJ

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci dle soupisky ve sbortovně

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Nikdy nepochopím!

11.12.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha