Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní mše s rorátními zpěvy

12.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Duchovní obnova třídy 1.B

12.12.2019

9:00 - 11:40

sál kláštera

1.B

Rada starostů

12.12.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Porada vedení

12.12.2019

10:00 - 11:30

ředitelna

Školní kolo olympiády NJ

12.12.2019

11:55 - 13:35

učebna NJ

6. a 7. roč.

účastní se přihlášení žáci dle soupisky ve sborovně