Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

16.12.2019

8:00 - 8:05

Adventní duchovní obnova třídy 4.B

16.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Návštěva nunciatury

16.12.2019

10:00

Voršilská, P1

5.B