Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní mše s rorátními zpěvy

19.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Adventní duchovní obnova třídy 3.A

19.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

3.A

Adventní duchovní obnova třídy 1.A

19.12.2019

8:30 - 11:40

sál kláštera

1.A