Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní mše s rorátními zpěvy

20.12.2019

7:10 - 7:45

školní kaple

Vánoční besídky tříd

20.12.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň - výuka podle rozvrhu a program pod vedením TU, zachovat výuku plavání a jazyků (po domluvě s vyučujícími změna možná)

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, 5. a 6. vyuč. hod. vyhrazeny na program pod vedením TU

Školní družina v běžném provozu

20.12.2019

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsku

20.12.2019