Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý druhý stupeň (připravují 8.AB)

06.01.2020

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 2.AB)

06.01.2020

10:00 - 11:00

kostel

celý 1. stupeň

Tříkrálové žehnání školy

06.01.2020

po mši

škola

Tříkrálové koledování (PO až ČT)

06.01.2020

účastní se koledníci podle rozpisu na nástěnce