Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti svátku patronky školy sv. Anděly Merici (připravují 5.AB)

22.01.2020

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Návštěva galerie a výtvarná dílna

22.01.2020

10:00 - 11:50

Topičův salon

5.B

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

22.01.2020

8:00 - 9:40

učebna FJ

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Prožitkový hudebně vzdělávací program Hudbou k sobě (O. Tichý)

22.01.2020

10:00, 10:55, 11:55

4.B, 1.A, 5.B

Hovory o víře s P.Benediktem na téma On sám je dar

22.01.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha