Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

28.01.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení na Nikolajce

28.01.2020

8:00 - 11:30

kluziště Nikolajka

5.B

Preventivní program (Magdalena)

28.01.2020

8:55 - 11:40

učebna 7.A

7.A