Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

03.02.2020

8:00 - 8:05

Školní kolo biologické olympiády

03.02.2020

8:00 - 16:00

učebna Ch

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

8:00 - 12:00  žáci 6. a 7. ročníku

13:30 - 16:00  žáci 8. a 9. ročníku (oběd během 6. vyučovací hodiny)

Divadelní představení 137 úhlů pohledu

03.02.2020

9:15 - 12:15

Divadlo Na Fidlovačce

3.B

Školská rada

03.02.2020

16:00 - 18:00

knihovna