Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Program o odpadech Tonda Obal na cestách

06.02.2020

8:55 - 13:35

učebna VV

3.A, 4.B, 8.B, 6.A, 7.A

účastní se třídy podle rozpisu

Recitační soutěž Poetické setkání

06.02.2020

11:00 - 13:35

učebna 7.B

1. - 9. roč.

účastní se vybraní žáci

11:00 - 12:40 žáci 1. stupně

12:50 - 13:35 žáci 2. stupně

Rada rodičů

06.02.2020

18:00 - 20:00

knihovna