Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

11.02.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Fotografování do školní ročenky

11.02.2020

8:15 - 13:35

gym

4.A, 2.A, 4.B, 8.A, 3.B, 6.A

8:15 - 8:55   třída 4.A 

9.00 - 9:40   třída 2.A

10:00 - 10:45   třída 4.B

10:55 - 11:40   třída 8.A

11:55 - 12:40   třída 3.B

12:50 - 13:35   třída 6.A

Projekt "Heraldika aneb Co se dozvíš z erbu" a beseda s p. Jelínkem

11.02.2020

8:00 - 12:00

učebna 5.B

5.B