Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

12.02.2020

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Fotografování do školní ročenky

12.02.2020

8:15 - 13:35

gym

5.B, 1.B, 5.A, 9.B, 6.B, 8.B

8:15 - 8:55   třída 5.B 

9.00 - 9:40   třída 1.B

10:00 - 10:45   třída 5.A

10:55 - 11:40   třída 9.B

11:55 - 12:40   třída 6.B

12:50 - 13:35   třída 8.B

Preventivní program - dopravní výchova (Městská policie)

12.02.2020

8:55 - 11:40

učebny 2.A, 2.B, 4.A, 4.B

2.AB, 4.AB

8:55 - 9:40   třídy 2.AB

10:00 - 11:40   třídy 4.AB

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

12.02.2020

8:00 - 12:00

ZUŠ Biskupská

účastní se A. Kalinová (3.B), J. Konáš (4.B), D. Mokrejš (2.A), T. Pešek (2.A), T. Rehák (5.B), N. Trembuľaková (4.B)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak se vzepřít smrti

12.02.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha