Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

03.03.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova 3.B

03.03.2020

8:00 - 12:00

Klášter františkánů

3.B

vede P. Bonaventura OFM