Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

04.03.2020

8:00 - 8:45

kaple v kostele

5.AB

Obvodní kolo olympiády AJ

04.03.2020

8:30 - 12:30

DDM P2, Slezská

účastní se Miriam Totonchi (7.B), Julie Záhorská (6.B)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak se vzepřít smrti

04.03.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha